Wire

Modul pro elektroerozívní drátové řezání. Umožňuje programovat jak jednoduché 2D řezy, tak složitější  "UV" řezy, kdy dochází vyklánění řezného drátu.
Modul obsahuje veškerá nástroje systému SprutCAM, v technologickém prostředí jsou ale k dispozici pouze cykly
 - EDM - drátové 2D obrábění kontur
 - EDM - drátové 4D obrábění kontur

SprutCAM umožňuje programovat operace jak pro dokončování tak i hrubování, pohyb drátu je simulován. Lze využít geometrii 3D objemového modelu, ploch a 2D křivek.

Často využívaným nástrojem při programování řezů je "Průsečík", kdy dochází k vytvoření 2D geometrie řezem v požadované výšce Z. Programátor tak snadno získává z modelu kontury řezu položené v libovolné výšce Z.
Schémata strojů, postprocesory a veškeré doplňky systému jsou řešeny stejným způsobem jako u modulů pro frézování a soustružení. Modul Wire je vyvíjen společností Sprut Technology a nejedná se tedy o žádný doplněk implementovaný do systému. Drátové řezání je od počátku součástí systému SprutCAM a je stále vylepšováno.