Výběr CAM

 

Jak jsme vybírali my? Náš názor na výběr CAM

Následující text stažen z: http://www.t-support.cz/t-support/index.php?rubrika=1173
Napsal: Vlastimil Staněk, 2008

Podle mého názoru každý, kdo si pořizuje CAM řešení, musí zvolit optimální řešení pro stroj a typ výroby. Otázku bych tedy pozměnil na: Co si myslíte o spolupráci s dodavatelem CAMu XY pro zákazníky, kteří od nás kupují stroje soustružnicko/Frézovací? Nebo na: Co si myslíte o spolupráci s dodavatelem CAMu XY pro zákazníky, kteří od nás kupují 5osé frézovací stroje pro obrábění v plynulých 5 osách? Neexistuje totiž univerzální řešení! Když to zjednoduším, tak existují dva možné typy, a to produkční CAMy a úzce specializované CAMy.

Můžete se mnou nesouhlasit, ale neexistuje univerzální technologické CAM řešení. To samé platí i o univerzálnosti konstrukčního CAD řešení. Zaměřme se ale na CAM, na počítačem podporovanou výrobu, a náš výběr omezme na třískové a elektroerozivní obrábění, tedy na soustružnické operace, frézovací operace a elektroerozivní hloubení a drátořezání.

Neexistuje univerzální CAM řešení
Na trhu není a v nejbližší době nebude CAM řešení, které dokáže stoprocentně podporovat všechny zmiňované způsoby obrábění. Nenajdete řešení, které dokáže stoprocentně řešit obrábění na 2osém soustruhu i 2kanálovém CNC soustružnickém centru s možnostmi frézovacích operací a současně řešit plošné frézovací operace, obrábění na horizontálních frézovacích strojích, 3osé frézování a 5osé plynulé frézovaní najednou. V případě, že váš výrobní provoz je vybaven elektroerozivními stroji, tak by mělo toto řešení plnit i úkoly spojené s přípravou výroby pro tyto stroje, a to i pro speciální úkoly spojené s řezáním ve čtyřech osách.
Protože ale takové řešení neexistuje, je potřeba volit optimální CAM pro každou technologii zvlášť. Vybrat si pomocníka, který dokáže vždy pomoci a tím šetřit, nebo vydělávat peníze pro váš výrobní provoz. Mnohé firmy to pochopily a při návštěvě v jejich výrobních provozech potkáte i tři rozdílné CAM pomocníky od různých dodavatelů.
Stále se bavíme o možnostech technologických CAM řešení pro konkrétní technologie obrábění, ale nelze zapomínat ani na lidský faktor. Porovnejme výrobní provoz s prvním CNC strojem, s technology s dílčími znalostmi CNC problematiky a počítačových dovedností, a výrobní provoz firmy s 15letou historií v oboru a znalostí nejen NC obrábění, ale i s letitými zkušenostmi s různými CAM produkty. Podle mého názoru, ideální řešení pro druhou firmu bude zcela jistě nevyhovující pro firmu první.
Dalším důležitým kritériem jsou možnosti řídicích systémů na CNC strojích. To, co je pro někoho samozřejmostí, např. rychlé zpracování bloků, načítání desítek bloků dopředu, velká kapacita knihovny NC programů, spline interpolace, synchronizace jednotlivých kanálů vícekanálových CNC strojů, je pro druhého nemožné. V mnoha výrobních provozech se ještě setkáváte se stroji řízenými děrnou páskou, v lepším případě doplněných komunikačním adaptérem TRANS, který nutnost děrné pásky odbourává, ale syntaxe programu a výkon řídicího systému se nemění. V takovýchto případech by mělo mít i toto kritérium vliv na výběr vhodného CAM řešení.

Je potřeba, aby CAM řešení bylo vybaveno CAD konstrukčními dovednostmi?
Opět si pomůžu ilustrativními příklady. Co má udělat technolog, který má v ruce papírový výkres jednoduchého soustružnického dílu a za úkol vyrobit 10 kusů? Bude-li mít k dispozici CAM, který nepodporuje možnost technologické konstrukce a je založen na importu geometrie nebo importu plošného či objemového modelu, nezbude mu nic jiného než NC program napsat z ruky. Je však potřeba si uvědomit, že ani varianta, kdy má technolog k dispozici komplexní CAD/ CAM řešení založené pouze na práci s plošnými nebo objemovými tělesy, není dobrá. Řešením je jednoduchý intuitivní skicář obsažený v CAMu - nenáročné řešení na čas zaškolení, ale zcela vyhovující pro daný typ výroby. Přesto některé CAMy takovou možnost nemají.

Zcela odlišným příkladem je typická otázka z mnoha nástrojáren vybavených konstrukcí a technologií. Kdo by měl vytvářet konstrukci elektrod pro hloubení tvarů? Konstruktéři, kteří navrhovali formu? Nebo technologické oddělení zodpovědné za její výrobu? Takový provoz potřebuje jedinečné CAM řešení doplněné nejen skicářem, ale i chytrým CAD nástrojem pro konstrukci elektrod.

Základní dělení CAM řešení
S odkazem na předchozí příklady rozdělme CAM řešení do dvou skupin: na produkční CAD/CAM řešení a na úzce specializovaná integrovaná CAD/CAM řešení. Jako příklad ze skupiny produkčních CAD/CAM řešení uveďme SprutCAM, GibbsCAM, Edgecam, MasterCAM, OneCNC, Esprit, FeatureCAM, CAM-Works, DepoCAM, SmartCAM, SurfCAM, VisualMIll  a jako příklad ze skupiny úzce specializovaných integrovaných CAD/CAM řešení např. HSMWorks, NCG CAM, Cimatron., PowerMill, CAM-tool, Catia, Proengineer, SolidWorks, Alibre, Rhino, Unigraphics, ...
Vlastně téměř všechny CAD systémy mají pod sebou nějaké doporučené CAM řešení. Otázkou je, zda se jedná o vlastní řešení, nebo nakoupený doplněk a nakolik se CAM části vývojáři věnují. Pro zákazníky to znamená určit si, zda potřebují spíše CAD nebo hledají opravdu kvalitní CAM. Pokud vyžadují kvalitu obou částí, nabízí se možnost nákupu kvalitního samostatného CAD od jednoho dodavatele a CAM od druhého. V tomto případě je zapotřebí pohlídat si správné načítání a komunikaci mez těmito produkty. Jak konstrukční, tak oddělení technologie pak získá plnohodnotné řešení a jednotlivý pracovníci se nemusí proškolovat v něčem, co nevyužijí.

Nepřísluší mi rozdělovat CAMy na dobrá, nebo špatná řešení. V obou skupinách, jak ve skupině produkčních CAD/CAMu, tak ve skupině úzce specializovaných CAD/CAMů, najdete produkty lepší, intuitivnější a s dobrou technickou podporou, ale i produkty nevyhovující.

Horší varianta však nastává, když si zákazník splete skupinu a vybere si ten nejlépe hodnocený CAM, ale ze skupiny druhé.

Nebojte se a nechcte si poradit ve výběru správného CAD/CAM řešení přímo pro vaši firmu

Vlastimil Staněk, 2008, Technický týdeník  (Doplnil Ing. Adam Guryča, 2010)