Videa

Zde naleznete videa a ukázky práce v systému SprutCAM. Na videa se lze přímo dívat, případně si je lze stáhnout zkomprimované do souboru *.zip.

Videa se snažíme aktualizovat pro poslední verze systému SprutCAM. V případě, že některá funkce není obsažena, nebo nefunguje ve vaší instalaci systému, ověřte, zda používáte nejnovější verzi.

000_Prvni_seznameni.wmv Prvotní seznámení se systémem SprutCAM,  ukázka práce Stáhnout
001_manipulace.wmv Základy ovládání, prostředí a manipulace s modelem součásti Stáhnout
002_doporucene_nastaveni.wmv Poze návod co změnit v nastavení abyste se vyhli případným potížím  Stáhnout
003_import.wmv Načtení 3D modelu do prostředí SprutCAM Stáhnout
004_ikony.wmv Popis základních ikon a nástrojů v systému Stáhnout
005_hrubovani_s_korekci.wmv Nastavení cyklu pro hrubování s korekcí nástroje Stáhnout
006_importovat_schema_stroje.wmv Import nováho schématu stroje do nabídky systému SprutCAM Stáhnout
007_CLdata_popotazeni.wmv Využití CLDat na příkladu popotažení obrobku protivřetenem Stáhnout
008_Skript-nasobeni_drahy.wmv Ukázka k čemu a jak lze využít úpravu cyklu skriptem Stáhnout
009_Indexace.wmv Napolohování nástroje, posun a rotace souřadného systému Stáhnout
010_2D_profilovani_s_korekci.wmv Nastavení korekce u 2D profilování Stáhnout

Spousty dalších videí lze nalézt na http://www.youtube.com/sprutinfo

 

Videa ze sekce "Návody"

n001_Srazeni_diry_na_valci.wmv Ukázka tvorby sražení, příp. odjehlení tvaru na válcové ploše Stáhnout
n002_25D_geometrie.wmv Definice tvaru u 2,5D frézovacích cyklů Stáhnout
n003_Referencni body.wmv Příklad definice nájezdů a odjezdů pro technologickou operaci Stáhnout
n004_Tvarovy_nastroj.wmv Jak je snadné vytvořit si vlastní tvarový nástroj Stáhnout