Verze SprutCAM

Jestliže je vydána nová verze systému SprutCAM, jsou o tom uživatelé informováni prostřednictvím e-mailu.  Stejně tak lze označení poslední verze zjistit na internetu. Technická podpora pracuje vždy s poslední uvolněnou verzí. Proto je dobré zjistit, zda-li máte nainstalovánu právě poslední verzi na vašem počítači před tím, než začnete řešit konkrétní problém.  Postup je jednoduchý a zřejmí z následujících obrázků.


Pokud je pracovní stanice připojena na internet, rozpozná systém sám dostupné aktualizace. Pokud je systém aktuální, je v pravém dolním rohu viditelná následující ikona:

Aktualizace

 

Manuálně lze aktualizace ověřit a případně spustit  v menu systému SprutCAM.  (Menu - Nápověda / Aktualizace)