Turbína

Systém Edgecam disponuje možností modulu pro 5-osé obrábění. Během mého působení ve firmě Nexnet a.s. jsem se k obrobení jednoduché turbínky dostal. Nicméně se nejednalo o skutečný kus, ale spíše o předvedení možností a model byl pro tyto účely upraven.
Tento projekt vychází ze skutečného zadání, kdy byl dodán model turbíny ve formátu IGS a požadavek, že veškeré plochy musí být, díky vyvážení turbíny, frézovány.

Průměr turbíny 95mm, výška 110mm. Počet listů 15 (všechny shodné). Materiál - hliník.
Nástroje: Válcové frézy D10, D8r1,  Kulová fréza D6
Stroj : DMU80 s řídícím systémem Heidenhain iTNC530. Programováno ve verzi Edgecam 2009R1

Všechny lopatky se řádkovali po celé jejich výšce. Pokud to vyložená nástroje a tvar lisů dovolil, předhrubovala se mezera mezi lopatkami 3-osým hrubovacím cyklem. U dna lopatky se však hrubovalo 5-osým plynulým pohybem.  Veškeré dokončovací operace byly v 5-osách kulovou frézou D6.

Zajímavostí projektu byl i jeho průběh. V pátek byly nachystány nástroje a polotovar pro testování. Během pondělka si měl potencionální zákazník zkontrolovat ukázkový obrobek a přivést vlastní materiál pro prvních pět kusů, který by si, v případě spokojenosti, nechal obrobit.
S programováním turbíny se tedy začalo v sobotu ráno. Během postupné tvorby programů se zároveň vyhotovené kódy testovali na stroji přímo v materiálu.
V neděli večer byl k dispozici předváděcí kus spolu s programy, které stačilo už jen doladit a případně orotovat  přímo na stroji.
Přestože se nepodařilo dodržet požadovaný čas obrábění, který činil 4 hodin na jednu turbínu, zákazník si díky kvalitě povrchu objednal ihned zhotovení pěti zaváděcích kusů.