Vkládání svěráků

Tyto makra byly vytvořeny podle již existujícího makra pro vkládání svěráků, které je součástí doplňku Edgecam Freeware. Obsahují navíc ale několik funkcí a byly uzpůsobeny tak, aby si každý uživatel mohl přidat vlastní svěráky, případně modifikovat stávající i bez toho, aby znal vlastní zdrojový kód makrojazyka.
Jedná se o dvě makra. Jedno vkládá typy svěráků s pevnou čelistí, druhé je pro svěráky se symetricky uzavíratelnými čelistmi.

U všech svěráků lze zadat výšku, za kterou čelisti drží obrobek. Pak stačí pouze definovat dva body na spodních hranách polotovaru, které definují pozici čelistí a o zbytek se postará makro.
Svěráky lze polohovat podél osy X a Y, je zde ale i možnost libovolného natočení v rovině XY.
Při vložení svěráku do projektu se automaticky vytváří rovina pro polohování svěráku s obrobkem v prostředí grafiky stroje. Pro realistickou simulaci tak uživatel nemusí nic odměřovat a dlouze polohovat.

Video ve formátu *.wmv ke stažení