Sražení na válci

 

Častým dotazem nejen od našich zákazníků bývá, jestli CAM systém dokáže srazit hranu na útvarech, které jsou vymodelovány do válcové plochy. Dotaz bývá většinou od programátorů 3-osých center.
Některé CAM systémy to neumožní vůbec, některé za příplatek ve spojení s vyšším modulem, u dalších je to problém nastavit, nicméně to lze.

Tady je příklad a ukázka toho, jak je možné tuto operaci provést v systému SprutCAM, a to jak ve 3-osách, tak s použitím děličky

n001_Srazeni_diry_na_valci.wmv
 

n001_Srazeni_diry_na_valci.zip
(Příklad vytvořený ve SprutCAM 7 Build 1.5)

Pokud má uživatel k dispozici čtvrtou, rotační osu, pak by se zdánlivě mohlo jednat i o 4-osé plynulé obrábení, nicméně tomu tak není. V pohybu jsou totiž najednou pouze 2 osy.


SprutCAM toto obrobení umožňuje v modulech pro standardní 3-osé operace. U strojů s rotační osou pak postačí cyklus pro 2D profilování, který je součástí i nižších variant.