Soustružnické cykly

Hrubování

Všechny hrubovací operace vycházejí z aktuálního polotovaru. Dráhy jsou počítány s ohledem na minimální dobu pracovního posuvu.

Soustružnické hrubování

Operace je určena k odstranění velkého materiálu z polotovaru. Používá se u obrobků složeného z více průměrů. Obráběná plocha je odebírána sérií podélných posuvů nástroje. Operací docílíme odstranění velkého objemu polotovaru v co nejkratším strojním čase.

Čelní soustružení

Slouží k soustružení čelních ploch a konců. Používá se k zarovnání polotovaru a přípravě základní plochy před vrtáním nebo jiným cyklem.

Soustružnické vrtání

Operace vygeneruje NC kód pro obrábění díry v ose rotace obrobku.
Podporované typy vrtání: jednoduché vrtání, vrtání s lámáním třísky, hluboké vrtání (s výplachem) a závitování.

Soustružnické upíchnutí

Používá se k oddělení obrobku od polotovaru s dodatečným sražením nebo zaoblením. Můžeme nastavit hloubku upíchu, hodnotu prodlevy a parametry pro nastavení optimální třísky.


 

Dokončování

Soustružnické dokončování

Pro závěrečné přesoustružení obrobku, které se provádí nastavením posuvů nástroje podél geometrie. Dobrých výsledků dosahuje u obrobků s malými profilovými rozdíly. Operace umožňuje vytvořit dráhy nástroje s ohledem na aktuální stav polotovaru a tak soustružit pouze místa se zbytkovým materiálem.

Soustružnické zapichování

Pro soustružení všech druhů zápichů a oblastí, které nedokážeme opracovávat jinou soustružnickou operací. Zápichy mohou být radiální i čelní, vnější i vnitřní. Zapichování lze kombinovat s cyklem pro hrubování k odstranění převážné části materiálu a dokončování pro dosažení finálního tvaru drážky. Dráhy lze definovat různými strategiemi, např. vícevrstvé zapichování, směr obrábění od středu s rozjížděním zápichu, nastavení prodlevy po řezu, aj.

Soustružení závitu

Operace je navržena pro různé profily závitů. Z databáze si lze vybrat normované ISO nebo jiné závity. K vytvoření speciálních závitů se parametry nastaví manuálně. Obrábění je možné provádět v několika chodech. Umožňuje soustružit jak vnější tak vnitřní závity. Je zde k dispozici parametr pro kuželovitost závitu.
Cyklus lze nastavit pro soustružení tvarových závitů standardními tvary plátků. Profil závitu může být nejdříve vyhrubován nastaveným krokem a následně dokončen s vyšší přesností.


 

Soustružení kontury

Systém SprutCAM disponuje navíc cyklem Soustružení kontury. Ten v sobě zahrnuje veškeré soustružnické operace, které lze v rámci jedné operace spojit. Pokud tedy technolog vyžaduje např. hrubovat a dokončovat jedním nástrojem, lze toto provést jedinou operací, přičemž řezné podmínky mohou být rozdílné.
Cyklus navíc rozšiřuje možnosti práce se soustruženou geometrií. Umožňuje kontury editovat, vkládat zaoblení a sražení v rozích a uživatel má plnou kontrolu nad nájezdem a výjezdem z materiálu.