Rozbalení tvaru

Tyto dvě makra umožní rozbalit 3D profil na definovaný poloměr rozbalení. První makro je určeno pro rozbalení podle osy Z. Je tedy určeno především pro soustružení s poháněnými nástroji. Druhé makro pak nabízí volbu rozbalení kolem osy X nebo Y.

Obě makra využívají PDI nástroj „nurbconv.exe“ a rozbalují tvar vždy s nastaveným symetrickým počátkem pro rozbalení tvaru. Toto makro je součástí doplňku Edgecam Freeware. Je pouze přeloženo a byly z něj odstraněny úvodní upozornění.

PowerUnwrapAG.zip