Rampování

Ne všichni uživatelé systému Edgecam vědí, jaké základní pohyby lze pomocí edgecam vytvářet. Využívají maximálně pohyb rychloposuvem do bodu. Edgecam ale nabízí navíc přesun po oblouku, šroubovici, nebo po rampě.

Tyto instrukce však musíte do prostředí systému přidat pomocí panelu "Přizpůsobit"  prostředí ( Záložka příkazy, kategorie pohyby).

Makro, které je zde ke stažení je obdoba pohybu po rampě. Navíc ale obsahuje volby pro nastavení řezných podmínek podle zásobníku nástrojů a především možnost úbytku hloubky záběrů.
Chová se jako samostatná operace systému. Proto musí být také soubor s makrem uložen ve správných adresářích.

 

Makro vytváří pracovní posuvy podle přednastavených parametrů tak, aby nástroj rampoval mezi dvěma body. Všechny generované pohyby jsou vytvářeny inkrementálně. Celá rampa tak lze přesouvat pouhou změnou souřadnic úvodního bodu.

AGrampa.zip