Přehled cyklů

Zde naleznete stručný popis cyklů a operací, které jsou k dispozici v systému SprutCAM 7. Nejedná se o návod, jak s těmito cykly pracovat, ale o nástin nástrojů, s kterými lze v tomto CAM systému pracovat a jak lze docílit optimálních drah pro CNC stroje.

Některé cykly jsou vytvářeny jako skupiny. Každá skupina systematicky určuje rozdílné operace s podobnými parametry, můžeme také vytvářet seznamy skupin operací se stromovou strukturou. Pokud jsou změněny některé parametry skupiny, změní se obdobné parametry u všech součástí operací.

Pokud byste se s jednotlivými operacemi i celým systémem chtěli seznámit blíže, neváhejte nás kontaktovat.

 

Frézování   - strojní třískové obrábění  jedno, nebo vícebřitým nástrojem, kde hlavní pohyb (rotační) koná nástroj. Klasicky probíhá ve třech osách, ve více než třech osách pracují více-osá obráběcí centra. Frézovací stroj se nazývá frézka, frézovací nástroj fréza. Frézování se dělí na sousledné, kdy se nástroj otáčí ve směru pohybu stolu s obrobkem a nesousledné kdy je tomu opačně.
SprutCAM nabízí cykly pro hrubování, dokončování, zbytkové vyhledávání materiálu i cykly pro naklápění nástroje vůči obrobku (neomezený počet lineárních a rotačních os) a plynulé obrábění s jednou nebo dvěma rotačními osami.

Cykly jsou určeny i pro soustruhy s poháněnými nástroji. Každý cyklus lze definovat nejen v osách XZY, ale je možné jej transformovat polární a cylindrickou interpolací.
 
Soustružení    - třískové obrábění vnitřních nebo vnějších rotačních ploch, většinou jednobřitým obráběcím nástrojem, při kterém obrobek koná hlavní pohyb do řezu a nástroj vedlejší.
SprutCAM rozlišuje cykly hrubovací a dokončovací. Ovšem pro všechny cykly lze definovat porovnání s aktuálním polotovarem a tím specifikovat zbytkové obrábění.
 
 Drátové řezání    - obrábění kovů, kdy se elektroda (tvořena drátem o průměru 0,02 mm až 0,3 mm, nejčastěji mosazným) pohybuje plynule přímočaře. Dochází tak k přeřezání materiálu řezem o tloušťce odpovídající síle drátu. Pracovní prostředí kolem obou elektrod, tj. nástroje a obrobku, ve kterém probíhá výboj, nazýváme „DIELEKTRIKUM" , může být tvořeno vzduchem, olejem, petrolejem, vodou, vodním sklem a podobně.
SprutCAM dává k dispozici cyklus pro 2-osé a 4-osé řezání. Oba cykly umožňují jak hrubovací, tak dokončovací řezy, tvorbu můstků a veškerá nastavení potřebná pro programování strojů určených pro tuto technologii.
 
Ostatní    - systém SprutCAM dává k dispozici nástroje pro přednastavení cyklů, jejich třídění, doprogramování  pomocí programovacích jazyků a také doplňkový cyklus. Tyto nástroje mohou být využity pro tvorbu specifických cyklů určených pro konkrétní schémata strojů, nebo pro nastavení cyklů pro stroje, pro které systém není standardně určen (brusky, pily a jiná centra ).
Hojně se ale těchto možností využívá i pro frézky a soustruhy ( přednastavení techologických operací, převzetí obrobku protivřetenem na soustruzích, pohyby os na více jak 5-osých centrech, atd.).