Postprocesory

Správný výstup NC kódu je v systému SprutCAM, stejně jako v jiných CAM systémech, zabezpečen postprocesorem. Jedná se pouze o převodník CLDat systému do textového souboru určeného pro daný stroj, resp. řídící systém. Takový postprocesor lze napsat i ručně. Systém SprutCAM ale disponuje prostředím, které tuto tvorbu rapidně zjednodušuje.  I tak je ale zapotřebí znát základy programování, nejlépe jazyka Visual Basic nebo Pascal.

Jelikož je ve světě omezený počet řídících systémů, je velmi pravděpodobné, že již existuje postprocesor pro řízení stroje který máte v provozu i vy.

Databáze postprocesorů, které evidují vývojáři systému SprutCAM je k dispozici na adrese:

http://download.sprutcam.com/download/sprutcam/PostProcessors/

Je ale zapotřebí zdůraznit fakt, že postprocesor pro SprutCAM je pouze převodník z CLDat to textového souboru. Neobsahuje informace o osách stroje, pojezdech, ani zda ovládáte soustruh, frézku či drátořez.

K tomu je určeno Schéma stroje. Jedná se o soubor XML uložený na disku počítače. Po instalaci systému jsou k dispozici veškeré běžně využívané konfigurace strojů od 2-osých soustruhů až po složité 5-osé frézky. Tyto schémata lze v prostředí SprutCAM pozměnit a upravit přímo podle vašeho stroje.

Doporučujeme si nechat toto nastavení upravit od odborníků. Ti vám mohou vytvořit soubor XML přímo na míru a do něj implementovat vlastní grafiku stroje pro přesnou simulaci a vytvořit i speciální konfiguraci os, která není běžně dostupná.
Výhodou možnosti vytvářet vlastní XML soubory je prakticky neomezená volnost při výstavbě modelu stroje, definici pohyblivých i pevných komponent a tím naprosto realistická simulace i nestandardních CNC strojů.