Parametrizace postupu

Ne každý uživatel systému Edgecam zná možnost zápisu hodnoty formou parametru, jak je uvedeno na následujícím obrázku:

Pokud tak učiníte a použijete název, který nebyl předtím zaveden, Edgecam se dotáže na hodnotu této proměnné:

Jestliže k dotazu nedojde, je to známka toho, že parametr existuje a nese hodnotu. V následujících cyklech by tedy tento název představoval hodnotu již definouvanou, která je zaznamenána někde v systému.
Pro její dohledání a změnu musí uživatel znát některé další detaily ovládání systému Edgecam. Není to ale nutné, pokud máte k dispozici makro, které to udělá za vás.

 

Pomocí tohoto jednoduchého dialogu získáte silný nástroj k definici nových proměnných, jejich změnu během obráběcího postupu a také vestavěnou funkci pro vymazání všech uživatelských proměnných, čímž pročistíte parametry v aktuálním projektu.
Tato funkce je automaticky potlačena v případě, že makro již v postupu bylo užito, aby nedošlo k nechtěnému promazání nutných proměnných.
Výhodou makra je také možnost se k hodnotě kdykoliv vrátit, zaměnit ji a tím obráběcí postup ladit. Změna jednotlivých proměnných během tvorby postupu není bez tohoto makra vůbec možná.
S pomocí makra se dají vkládat nejen hodnoty, ale celé matematické syntaxe, pokud je toho zapotřebí.


V případě odmazání makra, nebo nakopírování postupu na pracovní stanici bez nainstalovaného makra nedochází ke ztrátě hodnot a tím poškození již vytvořeného postupu, ale cykly si zachovávají hodnoty naposledy vypočítané.
Pokud byste nevyužívali makra, ale pracovali manuálně s parametry přímo přes nástroje systému Edgecam, hrozí navíc to, že si při promazání uživatelských proměnných zrušíte parametrizovanou práci, neboť se v jednotlivých cyklech hodnoty zafixují na číslech naposledy napočítaných. V případě užití makra jsou parametry vždy znovu vytvořeny a nabývají požadovaných hodnot.
 

Ukázka práce s makrem


Video ve formátu *.WMV ke stažení