Návody

Zde naleznete návody jak pracovat v systému SprutCAM, vysvětlení některých funkcí  a ukázky jak definovat cykly v konkrétních situacích.
Ukázky vycházejí z reakcí uživatelů a z dotazů zasílaných na technickou podporu systému SprutCAM. Částečně také doplňují standardní školení, neboť není možné novým uživatelům vysvětlovat některé funkce systému bez toho, aby si zvykli na prostředí a způsob, jak se systémem pracovat.
Byť se jedná o velmi intuitivní program, z praktických zkušeností víme, že technolog využívá pro svou výrobu stále obdobných operací. Po určitém čase se ale vyskytne obrobek, na který je potřeba použít nástroj CAM systému, který nepoužívá denně.  V takových případech si správný postup uživatel může připomenou právě v této sekci.

Pokud je součástí návodu video, lze jej stáhnout jako *.ZIP archív v sekci "VIDEA"

Verze Jak zjistit označení nainstalované verze systému
CLData popis příkazů ze záložky Šablona CLDat
Odjehlení na válci Ukázka odjehlení tvarů na válcové ploše
2,5D cykly Příklad tvorby geometrie u 2,5D frézovacích cyklů
Nájezd / Odjezd Možnosti jak lze definovat bod nájezdu, odjezdu a cílový bod pro pohyb nástroje
Tvarový nástroj Jak je snadné vytvořit si vlastní tvarový nástroj
Simulátor Vysvětlení informativních ikon u pohybů v simulátoru