Referenční body nájezdu a odjezdu

Při tvorbě technologického postupu SprutCAM odjíždí do polohy pro výměnu nástroje a přijíždí před cyklus v závislosti na nastavení ve schématu stroje.
Toto nastavení lze ale měnit v rámci projektu a lze jej doladit přímo pro jednotlivé operace. Slouží k tomu především položky "Referenční bod nájezdu" a "Referenční bod návratu". Zde je možné definovat celé sekvence pohybů pro všechny pohyblivé osy stroje.
Pohyby lze manuálně definovat rovněž v záložce ŠablanaCLDat. Jedná se ovšem spíše o nástroj pro uživatele, kteří se systéme pracují již nějakou dobu.

n003_Referencni body.wmv

Následující obrázek ukazuje nastavení nájezdu pro 5-osý stroj (konfigurace Stůl - Stůl), kdy se vykonají postupně nájezdy :
1. Nájezd nástroje v ose X a Y souběžně nad začátek obrábění
2. Natočení stolu
3. Sklopení kolébky stroje do pracovní polohy
4. Pohyb nástroje v ose Z do polohy Z+100