ModuleWorks

ModuleWorks je přední poskytovatel CAD/CAM řešení. Umožňuje výpočet drah pro 3 až 5-osé obrábění a simulaci v mnoha CAM systémech a firmách zaměřených na obrábění.  Jádro pracuje s 32 i 64 bitových DLL knihovnách systému Windows a třídách C++ API pro rychlou integraci do jiných aplikací.

Do systému SprutCAM lze ModuleWorks implementovat ve dnou variantách podle potřeb uživatele.
  1.   5D Light - verze neumožňuje některá specializovaná nastavení
  2.   5D Full - plná verze jádra ModuleWorks

Podrobné informace o tom, v čem se tyto konfigurace liší si vyžádejte u dodavatele systému SprutCAM
Podmínkou funkčnosti je platná licence na modul Master nebo Pro.

Jádro ModuleWorks zatím nebylo lokalizováno do češtiny a je k dispozici pouze v anglické verzi. (Na překladu se pracuje)