Master

Jedná se o spojení modulů Expert a Lathe. Navíc je ale modul rozšířen o 4 a 5-osé plynulé obrábění. Jedná se tedy o modul zahrnující veškeré nástroje pro třískové obrábění v systému SprutCAM.

Modul Master je nejprodávanějším modulem systému SprutCAM. Uživatelé mají k dispozici veškeré nástroje pro programování kvalitních frézovacích drah a v případě, že firma disponuje soustruhy, nebo soustružnicko - frézovacími centry, nejsou rovněž technologové ničím omezováni. Popularita modulu spočívá zjevně i v tom, že většina firem zaměřených na frézování zároveň disponuje také nějakým soustružnickým centrem a snaží se využít naplno potenciál, který CAM systém nabízí.

Modulem lze snadno programovat složité tvary obráběné na soustružnicko-frézovacích centrech. V jednom technologickém postupu pak lze odebrat maximum materiálu soustružením a následně definovat frézovací operaci s různě nakloněnými nástroji případně cyklem pro kontinuální víceosé obrábění