Makra pro Edgecam

V nápovědě systému Edgecam se v kapitole s názvem "PCI - Makra" dočtete, že PCI je parametrický makro jazyk, který funguje přímo na databázi systému Edgecam.
Zjednodušeně lze říci, že makrem můžete zaznamenat nastavení jednotlivých dialogů a funkcí systému Edgecam do textového souboru. Tyto textové soubory se dají dále upravovat, případně vytvářet nové.

Makrem nelze vytvářet zcela nové cykly nebo nástroje. Lze jím ale automatizovat a přednastavit veškeré manuálně prováděné operace v systému. Pokud tedy při tvorbě postupů stále opakujete stejné sekvence klikání, není lepší cesta, než si vše zjednodušit makrem.

Pro záznam makra musíte disponovat platnou licencí pro systém Edgecam. Jejich testování a spouštění je možné i ve studentské verzi Edgecam. Napsat a upravoat je lze v libovolné textovém editoru.
Zde naleznete příklady maker, která jsme vytvořili na základě toho, co jsme vysledovali během své činnosti v různých firmách a co nám, a také jiným technologům zjednodušuje práci v prostředí Edgecam.

V případě, že se vám některá funkce zalíbí, případně máte pocit, že by vám jiné makro pomohlo ve vaší práci, neváhejte nás kontaktovat.