Machinist

Tento modul je určen pouze pro 2,5D frézování, případně řezání paprskem. Cykly pro 2,5 umožňují vystavět jednoduchou geometrii z 2D kontur a na tu následně aplikovat technologii.
Přestože je modul označován jako 2,5D, lze některé cykly nastavit tak, aby generoval pohyb tříosý (šroubovice, přímý pohyb se změnou všech souřadnic XYZ).

I do modulu Machinist lze importovat 3D geometrii. Nelze ovšem na ní provádět výpočet drah. Výpočtu musí předcházet například vytvoření 2D kontur z hran modelu nebo z řezu modelem.
Modulem nelze programovat obrábění na tvarových plochách. Vytvářené tvary ale nemusí  být pouze rovinné a svislé plochy, případně díry. Při konstrukci obráběných tvarů totiž lze nastavit úhel plochy, sražení v horní a dolní oblasti a některé další vlastnosti.

V dnešní době ovšem uživatelé CAM systémů využívají převážně obrábění na 3D modelech, proto o tento modul není příliš zájem. Své příznivce ale stále nalézá u firem v dřevozpracujícím průmyslu.