Lathe

Modul určen pro soustružení. Lze definovat operace jak na 3D modelu a plochách, tak na 2D geometrii. Navíc lze snadno vytvořit 2D geometrii přímo z ploch modelu, případně vytvářet rotační obálky obráběného dílce.
Lze programovat nejen pohyby nástroje, ale i dalších komponent stroje jako protivřeteno, lunety, koník, lapač obrobků, atd.  Možnosti vycházejí pouze z nastavení schématu pro konkrétní stroj a vytvořeném postprocesoru. Sekvence bloků v NC-kódu pro ovládání takových komponent pak nemusejí být pevně definovány v postprocesoru, ale každý uživatel si v prostředí systému vytváří vlastní nové operace, které pohybují kterýmikoliv osami stroje a zároveň generují požadované bloky do NC-kódu.

Modul Lathe umožňuje pouze soustružit s nepoháněnými nástroji. V případě, že vyžadujete i nástroje poháněné, je lepší rozšířit SprutCAM na některý z modulů, který obsahuje frézovací operace. U nich pak lze snadno definovat, zda-li mají být dráhy generovány v polárních souřadnicích (osy ZXC) nebo v kartézských (osy XYZ).

SprutCAM umožňuje vícekanálové řízení strojů. Synchronizační značky jsou vkládány přímo do CLDat v sekci simulace. Je tedy čistě na uživateli, kde tyto bloky budou vystupovat.

Soustružnické operce mohou být generovány vždy jako pevný cyklus stroje, nebo v rozepsaném formátu. Zajímavostí je možnost programovat obrábění tvarových závitů standardními nástroji. SprutCAM automaticky vypočítá potřebné dráhy jak pro hrubování, tak následně pro dokončování na požadovanou kvalitu povrchu.