Redukce rychloposuvů

    

Edgecam je schopen nahradit rychloposuvy takzvaným Rychlým posuvem. Jeho hodnota může být definována, ale o tom, jaké pohyby jsou nahrazeny, rozhoduje nastavení cyklu, případně jsou nahrazeny všechny rychloposuvy.
Díky možnosti editace postprocesorů přes Konstruktéra postprocesorů lze snadno doprogramovat funkci, která nahradí pouze definované rychloposuvy a to za posuv o hodnotě, který nemusí odpovídat Rychlému posuvu.
Je k tomu zapotřebí soubor postprocesoru s příponou *.CGD a určitá znalost zdrojového kódu pro psaní postprocesorů. Vznikne pak nová Strojní funkce, s jejíž pomocí lze definovat maximální délku pohybů pro nahrazení, případně to, že se bude nahrazovat pouze rychloposuv po pracovním pohybu. V neposlední řadě také velikost pracovního posuvu.


Další podmínky lze doplnit na podle potřeb konkrétní výroby. Tato funkce je potřebná hlavně při soustružení na větších průměrech s malými otáčkami, kdy není potřebný dojezd profilu v každém hrubovacím záběru. Při odjezdu rychloposuvem ihned po dokončení pohybu (bez prodlevy) totiž dochází k vyštipování plátku nástroje.
S touto funkcionalitou k tomuto jevu nedochází a okamžitým odjetím pracovním posuvem se tak šetří nástroj a zkracuje celková doba cyklu.
Funkcionalitu lze doplnit do jakéhokoliv postprocesoru a lze ji aplikovat jak pro soustružení, tak frézování.