Přeformátování NC kódu

Vytvořili jsme univerzální aplikaci, která mění formát jakéhokoliv NC kódu podle předem definovaných pravidel.

Byly jsme zákazníkem osloveni, abychom vytvořili postprocesor pro systém Heidenhain iTNC530 k systému TurboCAD.
Ovládaný stroj je 3-osá fréza pro dřevozpracující průmysl, která umožňuje vrtání do hran obrobku (horizontální směry +X, -X, +Y, -Y)

TurboCAD  je CAD systém, který lze rovněž rozšířit o prostředí pro tvorbu drah. Tato CAM nadstavba umožňuje velmi rychle tvořit dráhy a zajímavostí je zobrazení a krokování finálního NC kódu přímo v prostředí TurboCAD/CAM. Veškeré nastavení postprocesoru pro generování kódu probíhá přímo v systému a je velmi jednoduché. Oproti tomu ale je zaměřeno především na ISO kód a jakékoliv vybočení od tohoto formátu sebou nese řadu potíží.

Pro generování správného NC kódu  jsme nastavili formát ISO a doplnili jej o speciální sekvence. Náš externí programátor vytvořil univerzální aplikaci pro následnou úpravu vygenerovaného kódu. Aplikace umožňuje měnit tyto vkládané sekvence za předdefinované řetězce a podle stanovených pravidel kompletně přeformátovat NC kód.
Lze snadno měnit jak textové tak číselné hodnoty v kódu pro libovolný počet bloků NC-kódu.
Důležitou součástí zadání bylo, aby se dala aplikace použít i pro další projekty a nebyla svázána pouze se TurboCAD a systémem iTNC530. Navíc program běží na pozadí systému a uživatel prakticky ani nepostřehne, že dochází k nějakému dodatečnému zásahu po vygenerování NC-kódu.

Pokud máte potíže s vaším postporcesorem a musíte po vygenerování NC-kódu neustále přepisovat některé sekvence, je tato aplikace určena právě pro vás.