Expert

Nejprodávanější modul určený pro frézování. Nabízí kompletní výběr 3-osých frézovacích operací pro programování obrábění jakýchkoliv tvarů (kromě tvarových podřezů na dílu). Veškeré operace mohou být aplikovány v libovolně natočeném stavu stroje.
Přestože uvádíme " výběr 3-osých frézovacích operací ", není to zcela pravda. Některé operace nabídnou nástroje, kterými lze frézovat s využitím rotačních os. Modulem tak lze například programovat plynulé obrábění tvarů na válcových plochách s využitím 4. rotační osy stroje.

Geometrie zahrnutá do výpočtu může být 3D model, plochy a 2D geometrie. Lze obrábět s poloměrovou korekcí nástroje (jak dokončovací operace tak i hrubování na 3D modelu), pro obrábění děr lze snadno automaticky rozpoznávat díry požadovaných průměrů, všechny operace mohou být nastaveny tak, aby generovali dráhy pouze v místech existence zbytkového materiálu (dořezy).
Při tvorbě drah lze volit požadované tolerance jak importovaného modelu, tak generované dráhy. Operace pracující s modelem lze nechat generovat dráhy ve zrychleném nebo přesném módu výpočtu a tím se zaměřit buď na přesnost výsledného obrábění nebo rychlost výpočtu při hrubování velkých dílů.

Do výpočtů mohou být zahrnuty celé sestavy dílů, 3D modely polotovarů, upínek, generované dráhy mohou být omezeny hraničními zónami vytvořených z 2D geometrie nebo z okrajů označených ploch. Je pouze na uživateli, jaký postup programování zvolí.
Odladěné postupy lze ukládat do vzorů a ty následně aplikovat na kterýkoliv další projekt.