Frézování

iTNC530_5axisAC.zip - Univerzální postprocesor s minimem úprav pro konkrétního zákazníka. Systém Heidenhain iTNC530. Konfigurace stroje - kolíbka s otočným stolem. (Edgecam 2011 R1). Kruhové interpolace ve všech rovinách (XY, XZ, YZ), vrtací cykly, cyklus pro vyhlazení dráhy, .... . Stačí pouze změnit grafiku podle vašeho stroje a můžete obrábět.

AZK_ISO.zip - Neadaptivní postprocesor pro zápis v ISO-kódu. Využíván na stroji AZK pro obrábění grafitových elektrod

Fanuc25D.zip - Postprocesor kontrolující pohyb ve třech osách souběžně. Určen pro systémy Fanuc bez této obce. Pokud nastane takto složený pohyb, postprocesor to nahlásí. Problém je tak znám před nahráním kódu do stroje. (Edgecam2009 R2)

Akira3axis_Mitsubishi.zip - Postprocesor na systém Mitsubishi pro obrábění ve třech osách na strojích Akira Seiki (Edgecam2010 R2)

Akira4axis_Mitsubishi.zip - Postprocesor na systém Mitsubishi pro 4.osu A. Postprocesor generuje pro stroj Akira Seiki rovnice pro přepočet nulového bodu. Není tedy nutné definovat G54 na ose rotace. Je ale nutné dodržovat některá pravidla při práci. (Edgecam2009 R2)

Akira5axis_Mitsubishi.zip - Postprocesor na systém Mitsubishi a stroje se 4.osou A a pátou C. Postprocesor generuje pro stroj Akira Seiki rovnice na přepočet nulového bodu. Počátek G54 lze najíždět kdekoliv na kuse. Je ale nutné dodržovat některá pravidla při práci. (Edgecam2009 R2)

5axis_iTNC530_portalCA.zip - Postprocesor  pro portálové stroje se systémem Heidenhain. Možné pracovat jak indexovaně, tak v plynulém režimu. (Edgecam2009 R2)

Haas_VF4_3axis.zip - Lze využívat pro 3-osé stroje HAAS. (Edgecam2009 R2)

Hardinge_3x_FanucOi-MC.zip - Klasický postprocesor pro 3 osy a systém Fanuc. (Edgecam2009 R2)

3axis_iTNC310.zip - Postprocesor pro starší stroje se systémem iTNC310 ve třech osách. (Edgecam2010 R2)

3axis_iTNC530.zip - Snad nejvíce využívaný postprocesor. Systém iTNC530, 3-osé stroje. (Edgecam2010 R2)

HERMLE C20_iTNC530.zip - Postprocesor pro 5-ti osé stroje Hermle. Funguje jak pro indexaci, tak jej lze využívat pro 5-ti osé kontinuální. (Edgecam2010 R2)

HERMLE C40_iTNC530.zip - Další postprocesor pro stroje Hermle se systémem iTNC530. Tentokrát pro typ C40. (Edgecam2009 R2)

HERMLE_B300_iTNC530.zip - Pokud vám nevyhovoval žádný z předchozích postprocesorů pro stroje Hermle, je zde k dispozici další. (Edgecam2009 R2)

3axis_FanucOi-MXP200i.zip - Další postprocesor pro systém Fanuc určený na 3-osé stroje. (Edgecam2010 R1)

4axis_FanucOi-MC.zip - Pokud využíváte 4.osu na systému Fanuc, může se vám hodit tento postprocesor generující kód jak pro polohování, tak plynulý režim. Navíc dokáže přepočítat polohu nulového bodu po natočení osy A. (Edgecam2009 R2)

5axis_ HAAS.zip - Tento postprocesor je využíván k programování děličky na stroji HAAS. Dochází zde k přepočtu pozice nulového bodu po natočení os. Doporučujeme ověřit správnost natáčení a přepočtu na strojích. Záleží na umístění děličky a postprocesor nemusí odpovídat vašemu stavu. (Edgecam2009 R2)