Dřátové řezání

EDM - Drátové 2D obrábění kontur

Používá se k drátovému řezání podél svislých obrysů. Lze ale programovat i se sklonem drátu pod určitým úhlem. Výsledná dráha drátového obrábění je založena na obrysech ležících v jedné rovině. Nastavit lze můstky, různé technologie pro hrubovací a dokončovací řezy a všechny parametri nezbytné pro tento způsob obrábění.

EDM - Drátové 4D obrábění kontur

Řez je veden současně podél dvou vodorovných obrysů. Jedna z kontur je stanovena v úrovni pracovní křivky (XY) poblíž úrovně spodního vodítka. Druhá kontura se nachází na úrovni řídící křivky (UV), kde se v blízkosti vyskytuje úroveň horního vodítka. Oba konce vodítek se proto mohou pohybovat po různé dráze řezu. Nastavení cyklu je obdobné s cyklem pro 2D řez.