Úprava dialogů

Nejedná se tak o makro, jako o ukázku toho,  jak lze s pomocí makra snadno uzpůsobit prostředí systému Edgecam.  Pomocí maker lze nejenom zaznamenávat práci v systému, ale lze také vytvářet vlastní dialogy a na jejich základě pak provádět další operace.
Pokud znáte základní principy PCI jazyka, tak dokážete vytvořit jednodušší variantu kteréhokoliv dialogového okna systému Edgecam. V případě, že využíváte například stále stejně zavedený profilovací cyklus, kde měníte pouze hodnotu přejezdů na začátku a řezné podmínky, můžete si snadno vytvořit svůj vlastní příkaz, kde definujete pouze tyto potřebné parametry a ostatní jsou na pozadí předdefinovány.
Zde je ukázka zjednodušení dialogu pro zavedení nového obráběcího postupu:

 

Zjednodušená verze pro zavedení stejného postupu: