CPL z aktivního pohledu

Systém Edgecam v sobě neobsahuje nástroj, kterým by šlo vytvořit rovinu z aktuálního pohledu. U obrábění složitějších ploch na 5-osých strojích někdy potřebujete vytočit nástroj vůči obrobku tak, aby se dostal do nepřístupných oblastí  při jeho minimálním vyložení. Pokud není na modelu rovina, nebo válcová stěna, která by vám pomohla určit směr osy nástroje, nezbývá nic jiného, než odhadovat úhly vytočení a zkoušet vytvářet , nebo editovat rovinu tak dlouho, dokud se nepodaří docílit něčeho vhodného.

Toto makro neustálé editování a nepolohování udělá za vás. Stačí si vytvořit novou rovinu a makro spustit.
Zobrazí se dialog pro výběr roviny. Pokud tedy v budoucnu budete potřebovat polohu ještě doladit, nic vám nebrání si vybrat již vytvořenou rovinu.


Následně dojde ke změně pohledu. Zobrazení se natočí do pohledu kolmém k vybrané rovině pro editaci. Otevřený dialog vám nabídne možnosti rotací roviny a velikost úhlového kroku pro každé nepolohování.
Neustálým klikáním na OK dochází k natáčení modelu s tím, že pohled je stále kolmý na pracovní rovinu. Pokud potřebujete změnit osu rotace, stačí překliknout na jinou volbu a pokračovat.

Jakmile pohled doladíte podle potřeby, stačí zadat storno. Dialog se zavře a model se přepne nazpět do původního zobrazení. Pouze vybraná rovina je natočená podle potřeby a lze s ní dále pracovat tak jak jste zvyklý.

Tento nástroj velice zjednoduší definici roviny pro operace určená k dokončování obecných ploch na víceosých strojích.