Akreditace

Dne 23.8.2011 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy udělilo akreditaci vzdělávacímu programu žadatele
Ing. Adama Guryče, 687 54 Bánov 377 pro pracovní činnost Programátor.

 

 

Byla tím ověřena a potvrzena způsobilost žadatele k provádění rekvalifikace a školení s přihlédnutím k úrovni odborné a pedagogické kvalifikace vyučujících, stavu projektové přípravy vzdělávacích aktivit, zajištění a vybavení učeben.

Kurzy mohou probíhat jak v našich učebnách, tak nabízíme možnost školení v prostorách u zákazníků. Veškeré potřebné vybavení jsme schopni dodat. Kurzy jsou zaměřeny na programování v CAM systémech a tvorbu 3D geometrie v CAD.

Jsme rádi, že našim zákazníkům můžeme poskytnout možnost akreditovaného školení a posluchačům, kteří úspěšně zakončí vzdělávací program, vydávat "Osvědčení o rekvalifikaci" s celostátní platností.

 

 

Základní informace o vzdělávacím programu
 
Název rekvalifikačního programu
 • Programátor (v systému CAD/CAM)

Profil absolventa

 • Ovládá metody nasazení a využití CAD/CAM k programování CNC frézovacích strojů.
 • Dokáže připravit podklady v CAD systému pro 2D a 3D.
 • Umí generovat dráhy nástrojů tak, aby nedošlo ke kolizi CNC stroje.
 • Využívá verzifikace obráběcího postupu k nalezení možných nepřesností.
 • Vytváří model pracovního prostředí pro přesnou simulaci obrábění
 • Využívá časových studií pro tvorbu nabídek a kalkulací časů obrábění.
 • Pracuje s databázemi nástrojů a materiálů.
 • Dokáže zálohovat příslušnou dokumentaci pro tvorbu technologických postupů.
 • Upravuje postprocesory pro korektní generování NC kódů

Vstupní předpoklady podmínky

 • Znalost postupů a základů strojírenské technologie nebo základů programování na CNC strojích v různých řídících systémech těchto strojů.
 • Kurs je určen všem se zájmem o problematiku programování pomocí CAD/CAM.
 • Ukončeno střední vzdělání (délka studia 1 - 2 roky)
 • Účastník musí mít základní znalosti práce s PC, s operačním systémem Windows a s Internetem.

Organizační forma vzdělávání

 • Prezenční

Metody výuky

 •  Seminář  +  Cvičení přímo na PC

Způsoby ověření získaných znalostí

 • Závěrečná zkouška pro každého frekventanta bude v délce 2 hod
 • Závěrečná zkouška probíhá před zkušební komisí
 • Praktická část - tvorba technologického postupu pro zadanou součást v prostředí CAM aplikace (1 hodina)
 • Ústní část - navazuje na praktickou část. Účastník obhajuje zvolený postup tvorby technologického postupu a odpovídá na doplňující otázky  (1 hodina)                    
 •  
 • Absolvent úspěšně absolvuje zkoušku, pokud procentuální ohodnocení komise za praktický příklad a ústní zkoušku dosáhne min. 60% ze 100%