Technická podpora k systému SprutCAM

Jedná se o dlouhodobí projekt, jehož součástí je i přímé ovlivnění vývoje systému SprutCAM. Tým technické podpory má za úkol sledovat vývoj systému, odhalovat chyby a navrhovat  úpravy pro vylepšení.

Na základě obdrženého certifikátu můžeme přistupovat do zabezpečené oblasti společnosti Sprut Technology a v tomto prostředí komunikovat přímo s programátory systému. Díky této aktivitě jsme pro zákazníky v České Republice a na Slovensku získali řadu výhod a jsme schopni zasadit se o implementaci návrhů našich zákazníků pro vylepšení tohoto CAM systému.

Mezi nejvýznamnější provedené úpravy v systému SprutCAM, o které jsme se zasadili patří:

- Kompletní ovládání a práce s nulovým bodem při manipulaci s rotačními osami stroje
- Výstup souřadnic a ovládání pro generování kódu pro systémy Heidenhain iTNC530 a Sinumeric. (5-osé indexované naklápění. Tato změna značně ulehčila tvorbu postprocesorů pro tyto systémy.
- Vytvoření aplikace pro snadnou instalaci síťového serveru k systému SprutCAM
- Zjednodušení práce při definici korekcí nástroje u frézování i soustružení
- Vylepšeny možnosti seřizovacích bodů pro soustružnické nože
- Vylepšení cyklů pro snadné programování rotační osy stroje.
- Zrychlení simulace a zkvalitnění vyobrazení ploch 3D modelů.
- Vyhlazování 2D geometrie při promítnutí hran z 3D modelu

Toto je pouze velmi stručný výpis změn, které uživatelé mohli přímo postřehnout, pokud systém využívají delší dobu. Často ale více času a práce zaberou položky, které uživatel nemusí ani zaznamenat. Jedná se třeba o vyšší stabilitu systému, zrychlení výpočtů drah, implementaci a ladění programování technologie pro stroje s více kanály, zjednodušení podpůrných aplikací pro lokalizaci systému do různých jazyků, pro tvorbu schémat strojů, atd.,

Věříme, že se nám bude v projektu nadále dařit jako doposud a uživatelé systému SprutCAM nám zachovají přízeň i nadále. Na oplátku uděláme maximum, aby práce v tomto CAM systému byla pohodlná, rychlá a program splnil všechny požadavky, které na něj technolog klade.