CAD Propojení

SprutCAM je systém, který nabízí zdarma možnost napojit se na některé CAD systémy a uživatel tak není nucen připlácet za možnost načítat 3D formáty. Toto propojení je zprostředkováno integrovaným nástrojem s názvem „Manažer CAD propojení“.
Propojením dojde k vytvoření ikony, nebo odkazu v menu CAD systému, pomocí něhož lze přímo exportovat aktivní projekt z CAD do systému SprutCAM.

Pro import 3D modelu z některých specifických formátů je nutné mít nainstalovaný CAD systém, ve kterém byl vytvořen (např. formát *.sldprt systému SolidWorks). Protože ale aplikace SprutCAM 7 pracuje s nativními geometrickými prvky nadřazeného modelu, přebírá si při importu většinu informací ze souboru vlastního modelu, popř. z knihoven s ním provázaných - tzn., že pro import není nutné, aby pracovní stanice se SprutCAM 7 obsahovala aktivní licenci daného CAD systému. To lze s výhodou využít např. ve firmách specializujících se především na proces vlastní výroby, kde je zadávání projektů prováděno prostřednictvím 3D modelů a kde není příliš ekonomické a nutné vlastnit drahý CAD systém.
Pro import modelu do SprutCAM 7 jim zcela postačí mít nainstalovánu  demoverzi daného CAD programu.

 

CAD systém Od verze Podporované formáty
Alibre Design 3.0 IGES
AutoCAD 3.0 IGES
Cobalt 3.0 CO
Inventor 5.0 IAM, IDW, IPT, IPN, IDE, PRT, ASM, SAT, STE, STEP, DWG, DXF, IGES, IGS
KOMPAS-3D 7.0 A3D, M3D, DWG, DXF, KSF, IGS, IGES, SAT, STP, STEP, X_T, X_B, XMT_TXT, XMT_BIN, XMP_TXT, XMP_BIN
Mechanical Desktop 5.0 IGES
PowerShape 1.0 FIC, MODEL, PSMODEL, DGK, PFM, X_B, XMT_BIN, X_T, XMT_TXT, STP, STEP, PRT, PAR, SLDPRT, VDA
Rhinoceros 3.0 3DM, RWS, 3DS, STP, STEP, RAW, WRL, VRML, AI, EPS, LWO, SPL, VDA
SolidEdge 10.0 ASM, DFT, PAR, PSM, MDS, PWD, DGN, DXF, DWG, PRT, SAT, STP, STEP, X_B, XMT_BIN, X_T, XMT_TXT
SolidWorks 2003 SLDASM, ASM, SLDPRT, PRT, SLDDRW, DRW, X_B, XMT_BIN, X_T, XMT_TXT, STP, STEP
T-Flex CAD 11.32 GRB
FreeCAD   STEP, FCSTD (Volně šířitelný CAD systém:  http://www.freecadweb.org )
ZW3D 2012 Z3


Jestliže není instalován žádný CAD na stejné PC stanici jako SprutCAM, lze načítat formáty: DXF, IGS, 3DM, STL
 
V případě, že nedisponujete žádným CAD systémem, doporučujeme vyzkoušet systém T-Flex CAD

Je vždy výhodou mít k dispozici platnou licenci CAD systému. Technolog si tak může upravovat geometrii pomocí nástrojů k tomu přímo určených. Například lze z obrobku odstranit díry a malé kapsy a hrubovat zjednodušený tvar modelu. Následně pak tyto tvary dokončit na původním modelu. Lze také vytvořit celou sestavu upnutí a docílit tak simulace obráběcího procesu se všemi komponenty.

V příadě požadavku na import dalších systémů doporučujeme využít nástroj 3DTool. Více informací o tomto systému naleznete na:

http://www.3d-tool.com

Jedná se o prohlížeč a převodník 3D formátů, který lze propojit se systémem SprutCAM a importovat tak soubory CATPART, ProE, ... za velmi přijatenou cenu. K importu dochází přímo z prostředí SprutCAM. Navíc uživatel získá profesionální prohlížeč formátů.
Nákup tohoto systému můžeme sprostředkovat, nejsme však jeho smluvním distributorem.

Náš názor:

SprutCAM je systém, který pracuje s formátem *.IGS, případně na "sítích" (formát *.stl). Vlastní výpočet probíhá přímo na datech takto definovaných. Pokud tedy dochází k načítání externích formátů, vždy jsou převáděny na *.IGS.
Dodavatelé CAM systémů rádi poukazují na fakt, že jejich systém načítá přímo daný formát 3D dat a nedochází tak ke konverzi. Toto není možné, pokud nevyužíváte CAD/CAM systém a daný 3D model nevytvoříte přímo v tomto systému.
Každý CAM má svůj způsob jak počítá dráhy. Nedokážeme si představit, že by systém vždy spustil část kódu určenou pro daný formát. Logičtější a stabilnější tedy je vždy převést data do interního formátu a na  něm provádět výpočty. Z tohoto hlediska tedy vždy dojde alespoň  k jednomu převodu dat.
Vývojáři SprutCAM zvolili za stěžejní formát *.IGS, který je jedním z nejstarších formátů, jedná se o formát otevřený a pravidla pro ukládání dat jsou veřejně přístupná. Proto každá CAM systém dokáže do tohoto formátu data exportovat a zároveň je i načítat.
Vývojáři Sprut Technology se tak nemusí zabývat a řešit problémy s importem. I na základě našich zkušeností můžeme říci, že pokud nastal problém s načítáním, byla příčina vždy na straně nastavení exportu v CAD systému. Jestliže pak technolog vyžaduje načítání některého z formátů mimo *.IGS, lze SprutCAM doplnit o převodník dat. Jedná se o program vyvíjen přímo k takovým účelům a záruka správnosti konvertovaných dat bude vyšší než kdyby byl převodník vyvíjen programátory zaměřenými na CAM obecně.
Navíc můžeme potvrdit několik situací, kdy jsme ve SprutCAM byli schopni načítat poškozená data ve formátu *.IGS, které jiné systémy nebyly schopny otevřít. Byť v modelu chyběly některé plochy, dalo se na něj aplikovat obrábění a generovat NC-kód.
V době, kdy jsme s technickou podporou k systému SprutCAM začínali, nebyla naše důvěra v tento formát příliš vysoká. Postupem času jsme ale názor změnili. Nicméně stále vyvíjíme tlak na vývojáře systému, aby bylo možné načítat i další typy souborů, zejména pak Step a Parasolid. Již máme potvrzeno, že se tyto koncovky objeví u importu ve verzi SprutCAM 8, nicméně všem musí být jasné, že tyto formáty budou interním převodníkem konvertovány na IGS, s kterým se bude dále pracovat. Kvalita načítání bude tedy opět záviset na kvalitě převodníku.

Názor vložen 23.7.2012